Fortrolighedspolitik

Persondatapolitik, cookies og videregivelse af personoplysninger Ifølge reglerne om behandling af personoplysninger har dataansvarlige pligt til at informere køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til, hvilket beskrives nærmere i §§ 9.1 til 9.3 nedenfor.
Bestemmelserne i § 9.5 nedenfor gælder uanset, om det er Norwork eller en tredjepart, der er dataansvarlig.
9.1 Oprettelse af profil på Norwork.dk Første gang der købes en vare/tjenesteydelse på Norwork.dk, bliver køber registreret som kunde med en Norwork.dk-profil. De personlige oplysninger, der i den forbindelse registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt adgangskode. Desuden registreres alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet. I tillæg vil oplysninger om købers købshistorik på Norwork.dk blive registreret på købers ”Norwork.dk”-profil, jf. §§ 9.2 og 9.3 nedenfor. Norwork.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, som køber afgiver i forbindelse med oprettelse af ”Norwork.dk”. Norwork.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor Værnemidler og forbrugsvare. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring, jf. § 10 nedenfor, samt statistik. Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og Norwork.dk. Herudover udgør grundlaget Norwork.dk’ legitime interesse i at kunne markedsføre sine varer og tjenesteydelser, forbedring af hjemmesiden samt tilpasning og ændring af de udbudte varer og tjenesteydelser, kendskab til Norwork.dk’s kundekreds, samt statistik. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke. Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som Norwork.dk er underlagt. Du kan som køber læse mere om Norwork.dk behandling af personoplysninger i Norwork.dk’ persondatapolitik.
9.2 Aftaler indgået med Norwork.dk som sælger Ved aftaler indgået med Norwork.dk som sælger er det kunNorwork.dk, der er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om køber. De personoplysninger, der registreres om køber i forbindelse med aftaleindgåelse og den efterfølgende aftaleopfyldelse er i tilknytning til de oplysninger, der fremgår af ”Norwork.dk”, jf. §
9.1 ovenfor, oplysninger om den pågældende aftale, herunder ordrenummer samt den/de vare(r)/tjenesteydelse(r), som aftalen angår (købshistorik). Norwork.dk behandler oplysningerne om køber med det formål at tilbyde varer og tjenesteydelser indenfor værnemidler og forbrugsvare. Formålene med behandlingen er endvidere kundeadministration og kundeservice, opfyldelse af den indgåede købsaftale, gennemførelse af betalinger, behandling af eventuelle reklamationer eller udnyttelse af fortrydelsesretten, markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring, forbedring af hjemmesiden samt statistik. Retsgrundlaget for ovenstående behandling er primært aftaleindgåelsen mellem dig som køber og Norwork.dk. Herudover udgør grundlaget Norwork.dk’ legitime interesse i at kunne markedsføre sine varer og tjenesteydelser, forbedring af hjemmesiden samt tilpasning og ændring af de udbudte varer og tjenesteydelser, kendskab til Norwork.dk’s kundekreds samt statistik. Fremsendelse af nyhedsbreve og anden elektronisk markedsføring vil altid ske på baggrund af dit forudgående samtykke, medmindre dette i medfør af lovgivningen kan ske uden samtykke. Behandling kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav, som Norwork.dk er underlagt. Du kan som køber læse mere om Norwork.dk’ behandling af personoplysninger i Norwork.dk’ persondatapolitik.
9.3 Cookies Norwork.dk anvender cookies på Norwork.dk. Du kan som køber læse mere om brugen af cookies i Norwork.dk’ Cookiepolitik
9.5 Generelle bestemmelser om behandling af personoplysninger Bliver den dataansvarlige opmærksom på, at oplysninger registreret om køber er forkerte eller vildledende, er den dataansvarlige berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil give den dataansvarlige de ønskede oplysninger i forbindelse med registreringen på Norwork.dk og ved køb af varer/tjenesteydelser, men i så fald er den dataansvarlige berettiget til at afvise betjening af køber. Som registreret hos Norwork.dk har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber kan forlange, at urigtige eller vildledende oplysninger slettes, blokeres eller berigtiges. Disse rettigheder har køber efter reglerne om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige. Køber har ligeledes altid mulighed for at tilbagekalde eventuelle samtykker, som køber måtte have afgivet. Dette kan ske ved at kontakte den dataansvarlige direkte eller ved at benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som køber modtager fra Norwork.dk og/eller sælger.
Personoplysninger registreret om køber vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare oplysningerne i relation til ovenstående formål, medmindre den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen.
Oplysningerne kan endvidere opbevares i en længere periode i anonymiseret form. Køber kan klage over behandlingen af personoplysninger om køber direkte til den dataansvarlige. Endvidere kan køber indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, K.

Tæt
Vi kan ikke finde produkter, der matcher udvalget.